Meiner det blir løyvd altfor lite til kyrkjene i Lærdal