Inviterer til debatt om kursen for reiselivet i Aurland