Tek pengar frå reguleringsplanarbeid på is til VA-anlegg