Luster er med i nytt prosjekt som skal sikre ein plass for unge som fell utanfor fellesskapet