Medan Europa sine matlager står i fare ønskjer bøndene å trø til. Til rette pris: – Kan ikkje drive dette på dugnad