May-Britt har opplevd ras på nært hald fleire gonger – no krev bygda trygg veg