Denne bustaden sette truleg ny prisrekord i Sogndal – seld for 1,2 millionar over takst