Klimarapportane vert stadig verre og den nye krigen hjelper ikkje på: – Eg er uroa