Tekniske utfordringar på Fodnes ferjekai – fekk ikkje opp bommen