Løyver planleggingsmidlar til Tronvik – Ulvåna, ordføraren: – Føler dette er første steget på vegen