Mengis vert ikkje trudd i retten. No tek dei fatt på andre omgang i kampen om flyktningstatus