Mogleg finvêr i helga: – Det står om veldig små marginar