Redusert kapasitet på Rysjedalsvika – Rutledal – Krakhella