Her skulle vaimingane arrangere julelystenning. No er bygda prega av korona