Ny tariff kan få store konsekvensar for metallindustrien: – Heilt urimeleg