Regjeringa føreslår reduksjon i alkoholavgift for siderbryggeri, Balholm-sjef: – Vil ha lite å seia