Kommunen har motteke anonymt varsel mot ordføraren