Kaninslakteri sletta i Vik, hotellkjede konkurs i Luster