Kommunen svara på krass kritikk om forvaltningsrevisjon