Fylket snur etter dom, gir tunneloppdraget til ny entreprenør