Stengde fjellovergangar og glatte vegar pregar morgonen