Kristin Vee: –  Skal me ha fokus på likestilling eller likeverd?