Har fått seks millionar av Enova – drifta skal bli meir effektiv og miljøvenleg