Fem på gata: Dette gjer folk i Sogndal på Kristi himmelfartsdag