Fleire tilsette og bebuarar ved Aurland Helsetun smitta. Tilrår besøkjande å vente