Sogndal går for legevaktsamarbeid, trass naboskepsis