Vegvesenet ber grunneigarar rydde opp gamle gjerde