Hege har utdanna seg vekk frå barnehagen: - Kjem til å sakne møtene med borna