Bartnes: – Kan ikkje berre lytte til dei som er einige