Utfordringar i sluttfasen: Ljoteli­tunnelen utsett