Tjuveriboom dei to siste månadene: – Me har aldri teke så mange på så kort tid før