Den gamle taksteinfabrikken på Steine har blitt til verkstad