Etter 97 år skal dei ikkje lenger produsera dører og vindauge i Lærdal