Leiteaksjon etter eldre mann: – Truleg falle i sjøen