Uroa for det høge sjukefråveret i kommunen – meiner nye tiltak må til