Årdalsrussen håpar folk vel å vera heima under bøssesamling