Om eitt år håpar dei at leiligheitene er innflyttingsklare