Impec må permittera, men planlegg å koma ut av krisa med nyutvikla idear