Dei trong ein stad å byggje då dei ville flytte heim att. Det førte til 31 tomter og byggjeboom