For få år sidan dreiv han brillebutikken i garasjen. No møter dei nye utfordringar når dei går inn i Bergen