Tek over drifta av Malena kafé: – Brenn for Vadheim og å få til noko her