Fylkesveg 55 ved Fjøsnane mellom Luster og Skjolden er stengd