Førar av traktor fekk gebyr for å ikkje ha med førarkort