Vil løyse plastproblematikken i fiskeri og havbruk:– Må sjå heile den norske verdikjeda