Norske kommunar har busett over tusen ukrainske flyktningar – i løpet av mai kan fleire kome til Sogndal