Eldresenteret i Øvre Årdal gav 25 000 kroner til heisen i kyrkjelydshuset på Årdalstangen