Jan Rune er kanskje den einaste i Årdal med dette fagbrevet