– Viktig å behalde tannhelsetenesta i fylkeskommunane