Vekstsesongen i 2015 var god trass ein kald sommar