Fylkeskommunen ynskjer ei meir målretta krisepakke for reiselivet